DR. N. G.-MED EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÓ BETÉTI TÁRSASÁG

Gyakornoki program a Dr.N.G.Med Bt.-nél

A SZERZŐDÖTT TÁMOGATÁS ÖSSZEGE: 6 755 665.- FT

A TÁMOGATÁS MÉRTÉKE (%-BAN): 100%

 

A DR N.G.-MED Egészségügyi Bt. tevékenységét 2000-ben kezdte meg. A társaság tevékenysége: Humán egészségügyi szolgáltatás, fogászati ellátás. A vállalkozás betéti társaságként működik. Székhelye: 4029 Debrecen, Rákóczi utca 7.

Jelenlegi alkalmazotti létszámunk: 4 fő

Jelenlegi létszámunkat szeretnénk 2 fővel növelni. Egy turisztikai szervezőt (a szakképesítés OKJ száma: 54 812 03) és egy fogászati asszisztenst (a szakképesítés OKJ száma: 54 720 02) kívánunk alkalmazni.

A turisztikai szervező feladata: mivel rengeteg külföldi vendéget fogadunk, szeretnénk ezt az ágazatot erősíteni egy jó nyelvtudással rendelkező személlyel, aki egy komplex szolgáltatáscsomagot nyújt majd az ügyfeleknek azzal, hogy mind az utazásukat, mind a szállásukat, mind a kezelésüket kompletten menedzseli, ajánlatot készít, tartja a kapcsolatot az ügyfelekkel, az utazási irodákkal, valamint a potenciális szálláshelyekkel. Az új gyakornok feladatai:

Feladatai:

 • az ügyfelek fogadása, üdvözlése személyes megkereséskor;
 • külföldről érdeklődő vendégek utazásának, szállásának és fogászati kezelésének komplett menedzsmentje;
 • árajánlatkészítés;
 • ügyfelek telefonhívásainak, egyéb kommunikációs csatornán (e-mail, sms stb.) érkező üzeneteinek fogadása;
 • az ügyfél igényeinek megfelelő útbaigazítás, tájékoztatás, segítségnyújtás, probléma kezelése;
 • időpont, helyszín, vagy személyekkel való találkozás egyeztetése;
 • ügyfelek tájékoztatása, tanácsadás, segítségnyújtás személyek, helyszínek, információk elérhetőségében, szükség esetén idegen nyelven is;
 • levelek, tájékoztató anyagok, brosúrák és egyéb dokumentumok megküldése, átadása az ügyfelek számára;
 • iratok, kartonok, ívek, egyéb dokumentumok szakszerű kezelése, tárolása dokumentumkezelő rendszer alkalmazásával;
 • a szervezet működéséhez kapcsolódó listák, jegyzékek vezetése, kezelése;
 • beszámolás a vezetőnek.

A fogászati asszisztens feladata:

 • megteremti a biztonságos betegellátáshoz szükséges környezetet
 • gondoskodik a rendelői higiénéről
 • eszközös és beteg előkészítést végez a kezelések kivitelezéséhez.
 • diagnosztikus és terápiás eljárások kivitelezésében segédkezik konzerváló fogászati, fogpótlási, parodontológiai, dentoalveoláris sebészeti, gyermekfogászati és fogszabályozási beavatkozásoknál.
 • adminisztratív tevékenységet végez
 • szervező, koordináló feladatokat lát el a praxis, a páciensek, a fogtechnikai laboratórium(ok) között.
 • feladatait a fogorvos irányítása és ellenőrzése mellett végzi

Képes előkészíteni a fogászati kezelésekhez műszereket, anyagokat, eszközöket, gyógyszereket a munkakörhöz szükséges műszerek, eszközök, gépek precíz kezelését végezni ismereteinek gyakorlatban való alkalmazására, a kezelési folyamatok átlátására, összefüggések felismerésére, megfelelő következtetések levonására prevenciós, diagnosztikai, konzerváló fogászati, parodontológiai, protetikai, dentoalveoláris sebészeti, gyermekfogászati, fogszabályozási, vizsgálatoknál, kezeléseknél, beavatkozásoknál a fogorvosnak segédkezni képalkotó módszereket szakszerűen alkalmazni; fogászati röntgenfelvételeket készíteni és archiválni orvosi utasításra önállóan végezni kompetencia körnek megfelelő ellátási, vizsgálati, gondozási, rehabilitációs feladatokat pszichés támogatást nyújtani a páciensnek betegmegfigyelést végezni sürgősségi esetek ellátásában segédkezni az orvosnak a fogászati eljárásokkal kapcsolatban felvilágosítást nyújtani és a pácienst segíteni fogászati preveciós tevékenységekben, szűrővizsgálatokban segédkezni egészségnevelő, ?fejlesztő tevékenységet folytatni felvilágosítást adni a fogak és a szájüreg higiénéjének fenntartása érdekében, a tisztítás (speciális) módjairól, eszközeiről a vizsgáló, kezelőhelyiségeket és a műszereket tisztán, sterilen tartani, fertőtlenítési, sterilezési eljárásokat szakszerűen alkalmazni felhasználói szintű informatikai tevékenységet végezni dokumentációs, ügyviteli, koordinációs feladatot ellátni környezeti, tűz, munka és balesetvédelmi szabályokat betartani.

Munkájára a fogorvosi terület kiegészítésénél lesz szükségünk, ezzel is növelve a kapacitásunkat, így az ellátott páciensek számát.

PROJEKT AZONOSÍTÓ SZÁMA: GINOP-5.2.4-16-2017-02085

A PROJEKT TERVEZETT BEFEJEZÉSI DÁTUMA: 2019.07.15.